* Leger des Heils De kooruitgaven van het Leger des Heils zijn nu exclusief verkrijgbaar bij Koormuziek.NL!

Muziek speelt sinds jaar en dag een belangrijke rol in de manier waarop het Leger des Heils haar geloof beleeft. In de ruim 140 jaar dat het internationale Leger des Heils bestaat, is dan ook een enorme schat aan eigen liederen en muziekstukken opgebouwd. Deze hebben altijd op heel kenmerkende wijze uiting gegeven aan ons geloof en de opdracht die daarin doorklinkt: het Evangelie van Jezus Christus uitdragen en in zijn naam menselijke nood lenigen.

De bladmuziek is als drukwerk en/of digitaal te bestellen!

* Leger des Heils

Sorteren naar: Product Prijs Standaard

 Volgende pagina
 Volgende pagina