Veelgestelde vragen

Let op: Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op met de klantenservice.

1. Welke werken zijn auteursrechtelijk beschermd?
Nagenoeg alle moderne koorwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren van deze werken is daarom strafbaar op grond van de Auteurswet. Straffen en boetes zijn niet mals, dus zorg dat u met gekochte bladmuziek werkt. Menig koor is het financieel fataal geworden en moest worden opgeheven. Alles wat u wilde weten over Auteursrecht

2. Ons koor maakt deel uit van een kerkelijke gemeente die is aangesloten bij CCLI. Moeten we dan toch bladmuziek kopen?
Ja. CCLI regelt nl. alleen het gebruik van teksten van auteursrechtelijk beschermde werken. Bijvoorbeeld het afdrukken van teksten op overheadsheets of in liturgieën. Bladmuziek -de "nootjes"- is hier uitdrukkelijk van uitgesloten. Klik hier voor meer informatie over CCLI

3. Als we bladmuziek kopen is dan ook de BUMA geregeld?
Neen. Met het kopen van bladmuziek voldoet u het zgn. Afdrukrecht. Dit is een van de bronnen van inkomsten van auteurs en muziekuitgevers. BUMA betreft het in het openbaar ten uitvoer brengen van auteursrechtelijk beschermde werken; bijv. optredens, concerten en uitvoeringen. Veel koren zijn aangesloten bij een organisatie die een zgn Collectieve BUMA regeling kent. (Bijv. KCZB of CNV Kunstenbond) Via de contributie aan die organisaties hebt u het Uitvoeringsrecht voldaan. Een lidmaatschap bij zo'n organisatie is daarom zeer aan te bevelen.

4. Wat doet Stemra?
Stemra betreft het zgn. Reproductierecht. Dat komt om de hoek als u bijvoorbeeld een CD of MC uitbrengt. In dient hiertoe een "Aanvraag voor productie in eigen beheer" in bij Stemra. (Stemra is de organisatie die de reproductierechten incasseert en verdeelt onder de rechthebbende auteurs en uitgevers.) Afhankelijk van repertoire, speelduur het aantal opgenomen werken bent u een bedrag per CD verschuldigd aan Stemra. Veelgestelde vragen aan BUMA/Stemra

5. Als onze dirigent zelf arrangementen maakt mag je die toch wel kopiëren?
Neen. Dit is een wijdverbreid misverstand. Uw dirigent maakt een arrangement van een auteursrechtelijk beschermd werk. Als dit arrangement wordt vermenigvuldigden uitgedeeld aan het koor, dient u hier rechten over te betalen. Dit staat los van het honorarium voor de arrangeur. Small Stone Media beheert de rechten van veel christelijk muziek en is veelal bereid toestemming te verlenen voor eigen arrangementen, mits de rechten(betaling) netje wordt geregeld. Neem daarom eerst contact op met de klantenservice, vóórdat u gaat beginnen met arrangeren. Soms zijn er echt hele goede arrangementen al voorhanden waar u niet van weet, zodat het arrangement wellicht niet eens nodig is. In principe leveren wij dit soort arrangementen niet door aan derden, tenzij de arrangeur nadrukkelijk toestemming geeft dat wij er andere koren mee mogen helpen. De arrangeur krijgt hier geen vergoeding voor. De inkomsten gaan naar de oorspronkelijk auteur.

6. Ik heb een geweldig muziekboek gekocht. Nu wil ik een paar nummers hieruit gaan zingen met mijn koor. Mag ik ze nu gewoon uit het boek kopiëren?
Neen. Als u een of meerdere werken uit een muziekboek wilt gaan zingen kunt u het benodigde aantal legale kopieën bestellen. De aanschaf van het muziekboek staat hier los van. Neem hiervoor contact op met de klantenservice

7. We hebben orkestbanden bij jullie gekocht en nu gaan we een CD opnemen met die banden. Mag dat?
Als de licentie voor het gebruik is betaald: Ja. Bij een CD productie is er sprake van reproductie. Per gebruikte orkestband moet bedrag per cd betaald worden voor het gebruik van de orkestband. Licentie aanvraag kunt u doen via de klantenservice

8. Mag ik een muziekpartituur kopiëren?
Iedereen mag in het kader van 'eigen oefening, studie of gebruik' van stukjes uit andermans beschermde werk - m.u.v. computerprogramma's overigens - zonder toestemming en gratis een paar kopieën (laten) maken. Hele werken kopiëren mag dus niet. Tenzij het om korte stukjes of om uitverkochte boeken gaat. De gemaakte kopieën mogen overigens niet aan een ander worden afgegeven, verkocht, uitgeleend of geschonken.

9. Mag ik muziek opnemen op Video, DVD, CDR, HD, etc?
Op zichzelf mag iedereen - zonder toestemming en gratis - voor privé-gebruik of eigen studiedoeleinden beeld- of geluidsopnamen maken van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals muziek. Voorwaarde is dat de privé-gebruiker de opname ook zelf maakt. Volgens de wet mag men dit nl. niet in opdracht van/voor iemand anders doen. De opname of kopie voor eigen gebruik of studie mag overigens niet worden weggeven, uitgeleend of verkocht. Dat zou in strijd met de Auteurswet en dus strafbaar zijn.

10. Moeten bands, koren die optreden ook aan Buma betalen?
Nee, dat is niet zo. Tenzij zij zelf de organisator zijn. De vergoeding aan Buma wordt nl. altijd betaald door de organisator: de omroep,, de kerk, de caféhouder e.d. Deze sluit daarvoor met Buma een contract.

11. Ik wil een cd in eigen beheer uitbrengen. Wat moet ik dan regelen?
Neem altijd contact op met Stemra. Wilt u nummers op de cd zetten van iemand die bij Stemra (of een zusterorganisatie) is aangesloten? Dan moet u daarvoor een vergoeding betalen. Bent u zelf bij Stemra aangesloten en wilt u uw eigen repertoire op cd uitbrengen? Ook dan moet u een vergoeding (+ BTW) aan Stemra betalen. Dat geld krijgt u echter via een afrekening terug (min 12,5% administratiekosten en de door u betaalde BTW).

12. Wij willen geluidsfragmenten op onze website plaatsen. Mag dat?
Voor auteursrechtelijk beschermde geluidsfragmenten op uw website dient u de auteursrechten te regelen met Stemra. In 2010 is het nog toegestaan om zgn. embedded files op uw website te plaatsen. Dat houdt in dat u een zelfgemaakt filmpje of muziekfragment upload naar bv. YouTube en dat u op uw eigen website een link maakt naar het betreffende filmpje. In dat geval bent u geen auteursrecht verschuldigd, omdat het filmpje niet op uw eigen website staat. Opnamen van uw eigen koor, die auteursrechtenvrije muziek bevat, mag op de website worden geplaatst, zonder dat rechten verschuldigd zijn. Voor meer informatie op de site van Buma-Stemtra

13. Mogen wij PDF-bestanden van onze muziek maken en die op internet zetten?
Een PDF-bestand van een uitgave van een uitgever maken is niet toegestaan. Dat is namelijk ook een vorm van verveelvoudigen die in de auteurswet wordt verboden. Wilt u een PDF-file op de website zetten van een door u zelf geschreven werk (tekst en muziek), dan bent u zelf de auteur en dan mag het natuurlijk wel.

14. Mogen wij alle door ons gekochte muziek digitaliseren (opslaan als PDF)?
U mag voor uw archief een PDF maken en die opslaan. Voorwaarde is wel dat u voor alle leden een exemplaar gekocht heeft. Van het PDF bestand mag u geen afdrukken maken om te voorkomen dat u muziek via de muziekhandel moet aanschaffen. Het PDF bestand mag u ook niet openbaar op de website van uw koor zetten!